Poliklinika- Dr Fatic Medical Dr Vukasina Markovica 178 Podgorica | Telefon: 067 006 115
Britanski Doktori U Cg Blog Cover

Izuzetni kandidati Nacionalnog programa stipendija za izvrsnost donose rezultate: Čuveni engleski vaskularni hirurzi u Crnoj Gori zahvaljujući posdoktorantu dr Nikoli Fatiću

Čuveni britanski vaskularni hirurzi dr Najžel Stenfild (Nigel Standfield) i Usman Džafer (Usman Jaffer) borave danas, 14. jula u Podgorici na poziv dr Nikole Fatića, vaskularnog hirurga Kliničkog Centra Crne Gore i prošlogodišnjeg dobitnika Nacionalne stipendije za izvrsnost za posdoktorke studije u inostrasnstvu, koju mu je dodijelilo Ministasrtvo nauke.

Naime prof. Fatić je zahvaljujući stipendiji imao priliku da svoje postdoktorske studije realizuje na najprestižnijoj bolničkoj ustanovi u Londonu, Saint Mary’s bolnici u okviru Imperial College-a pod mentorstvom prof. dr Najžela Stenfilda (Nigel Standfield) i u saradnji sa Usmanom Džaferom (Usman Jaffer). dr Nikola Fatić u toku svog šestomjesečnog boravka u St Mary’s Hospital imao je priliku da, pod mentorstvom prof. dr Nigel Standfield-a i u timu sa dr Usman Jaffer-om i ostalim članovima ekipe za sproveđenje endovaskularnih procedura, aktivno učestvuje u TEVAR I EVAR procedurama, različitim vrstama obuka, a bio je u prilici da aktivno koristi najsavremeniju tehnologiju i infrastrukturu koju posjeduje klinika, kao i da se upozna sa rezultatima naučnoistaživačkog rada tima iz ove oblasti.

Dr Nikola Fatić i profesori Stenfild i Džafer bili su danas gosti Ministarstva nauke, gdje su u razgovoru sa pomoćnikom ministra nauke mr Darkom Petrušićem istakli važnost ovakvih stipendija i odlučnost države da stvori renomirane stručnjake u svojim oblastima. Profesori su pohvalili izuzetan rad prof. Fatića i istakli da im je zadovoljstvo da mogu da dio svog iskustva prenesu danas tokom predavanja i svojim kolegama u Crnoj Gori. Na sastanku u Ministarstvu nauke bilo je riječi i o drugim vidovima saradnje, treninzima i podršci koju ove prestižne institucije nauke i obrazovanja mogu pružiti crnogorskom medicinskom osoblju.
Nakon sastanka u Ministarstvu nauke prof. dr Najžel Stenfild i prof. dr Usman Džafer u Kliničkom centru Crne Gore, u amfiteatru Instituta za bolesti djece, održali su predavanja o najsavremenijim oblastima vaskularne hirurgije gdje su sa velikim brojem okupljenih kolega Kliničkog centra podijelili neka od svojih mnogobrojnih iskustava u ovoj osjetljivoj i posebno važnoj oblasti za naš region, imajući u vidu činjenicu da najveću smrtnost na našim prostorima izazivaju upravo komlikacije vaskularnog sistema. Najveći dio publike činili smladi doktori koji su imali priliku da se upoznaju sa mnogobrojnim hirurškim tehnikama koje se još uvijek ne rade u Crnoj Gori (otvoreni tretman torakoabdomanialne aorte tip 1do5, klasična endarterekomija karotidnih arterije uz rekonstrukciju sa pačom u lokalnoj ansesteziji, postersiorni prsitup zatkoljenoj arteriji, perkutana trombinom inukovana tromboza psudonaneurismi nakon punkcije kod intereventnih radioloških procedura, endovanska laserska ablacija varikoznih vena, itd…)

Da podsjetimo, Program nacionalnih stipendija za izvrsnost kreiran je zajedničkim snagama Ministarstva nauke i Ministarstva prosvjete, a realizuje se u okviru projekta HERIC/INVO „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“.
Na osnovu Konkursa za dodjelu nacionalnih stipendija za izvrsnost realizovanog u 2015. godini 38 studenta magistarskih studija, 25 studenta doktorskih i 4 studenta postdoktorskih studija stiču znanja, vještine i kompetencije na prestižnim univerzitetima i naučnim centrima širom svijeta. Ministarstvo prosvjete je za ove namjene u prethodnoj godini izdvojilo 270.000 eura, dok je Ministarstvo nauke izdvojilo 355.000 eura. Ovaj projekat aktuelan je i ove godine i ukupan budžet Programa stipendija u 2016. godini iznosi 650.000 eura, od kojih je 370.000 eura opredijeljeno za magistarske studije, koje će realizovati Ministarstvo prosvjete, dok će 280.000 eura dodijeliti Ministarstvo nauke za realizaciju doktorskih i postdoktorskih studija. Poziv za sve zainteresovane kandidate otvoren je do 6. jula 2016. godine.

Izvor: Ministarstvo nauke