Aneurizma karotidne arterije

Aneurizme ekstrakranijumskih arterija mozga su rijedak, ali težak problem. Aneurizma karotidne arterije predstavlja trajno proširenje njenog dijametra koji je za 50% veći od očekivanog. Karotidne aneurizme su od značaja jer nose rizik za tromboembolizaciju moždane cirkulacije, Uzroci karotidnih aneurizmi su: ateroskleroza, disekcija, kongenitalna oboljenja, mikotična, sekundarna (pseudoaneurizma) posle operacije karotidne arterije, cistična nekroza medije, fibromuskularna displazija, marfanov sindrom, posttraumska lažna aneurizma. Zbog mogućih fatalnih komlikacija (moždani udar, ruptura sa krvarenjem) uvijek zahtevaju hiruški tretman.

21_2

DIJAGNOZA

Simptomi i znaci:

masa u vratu
bol ili paraliza kranijalnih nerava usljed pritiska od strane rastuće mase

Imidžing

Color duplex scan, MSCT angiografija krvnih sudova vrata i baze mozga

Definitivna dijagnoza se postavlja na osnovu:

neurološki pregled i CT endokranijuma u slucaju da je pacijent imao moždani udar
color dupleks sonografija magistralnih arterija vrata
MSCT angiogafija/ klsaicna angiografija luka aorte ,karotidnih arterija I inrakranijalih krvnih sudova

Preoperativna priprema

kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus)
pregled sedimanta urina

Liječenje

Karotidne aneurizme zahtevaju brzu intervenciju kada se otkriju i fleksibilan operacioni plan.

Operativni zahvat i moguće komplikacije

Anestezija – lokalna ili opšta anestezija u zavisnosti od kardiološko-anesteziološke procjene i stanja pacijenta

Hirurško liječenje – odtsranjenje aneurizme uz pratecu restauraciju arterijskog protoka (spajanje arterijskih krajeva ili rekonstrukcija graftom).

Moguce komplikacije : smrtni ishod, CVI, povrede kranijalnih nerava, kvrarenje, infekcije itd.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.