Biografija

Dr Sci. Med
Nikola Fatić

RADNO ISKUSTVO

29.06.2017 – sada
Vaskularni hirurg, Doktor medicinskih nauka KCCG

15.11.2015 – 29.06.2017
Spacijalizant Vaskularne hirurgije/ Post PhD study
Redovni član hirurškog tima za obavljanje operacija karotidnih arterija, trbušne aorte i periferne okluzivne arterijske bolesti, hemodiajaliznim pristupima, TEVAR, EVAR. Učešće u procesu donošenja odluka kod pacijenata sa vaskularnom patologijom, preoperativnom i postoperativnom monitoringu.

Mentor Prof N. Standfield – direkror katedre hirirgije za poslediplomsku nastavu na Impereial Collage London (Head of the London Postgraduate School of Surgery)

Mr Usman Jaffer
BSc (Hons), MBBS, FRCS (Eng)), MSc
(Surgery), MSc (Ultrasound), PhD, PGCE, FHEA
Senior Lecturer and Honorary Consultant
Surgeon

Imperial Collage of London NHS -St Mary’s Hospital, Vascular unut
Praed St, London W2 1NY

01.03.2015 – 15.11.2015
Specijalizant vaskularne hirurgije
Redovni član hirurškog tima za obavljanje operacija karotidnih arterija, trbušne aorte i periferne okluzivne arterijske bolesti, hemodiajaliznim pristupima, TEVAR, EVAR. Učešće u procesu donošenja odluka kod pacijenata sa vaskularnom patologijom, preoperativnom i postoperativnom monitoringu. briga o pacijentima.
Mentor Prof. Dr Djordje Radak

Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Institut za Kardiovaskularne bolesti Dedinje
Heroja Milana Tepica 1
11000 Beograd
Srbija

01.03.2014 – 01-03.2015
Specijalizant vaskularne hirurgije
Redovni član hirurškog tima za obavljanje operacija karotidnih arterija, trbušne i grudne aorte, periferne okluzivne arterijske bolesti, hemodiajaliznim pristupima, TEVAR i EVAR. Učešće u procesu donošenja odluka kod pacijenata sa vaskularnom patologijom, preoperativnom i postoperativnom monitoringu i briga o pacijentima.
Mentor Prof. dr Lazar Davidović –predsjednik Evropskog urduženja za kardiovaskularnu i endovaskularnu hirurgiju
Klinika za vaskularnu hirurgiju, Klinički centar Srbije
Koste Todorovića br 8
11000 Beograd
Srbija

01.03.2012 – 01.03.2014
Specijalizant vaskualrne Hirurgije
Redovni član hirurškog tima za obavljanje operacija karotidnih arterija, trbušne i grudne aorte, periferne okluzivne arterijske bolesti, hemodiajaliznim pristupima. Učešće u procesu donošenja odluka kod pacijenata sa vaskularnom patologijom, preoperativnom i postoperativnom monitoringu i briga o pacijentima.
Mentor Prof. dr Božina Radević
Centar za vaskularnu hirurgiju- Hiruršksa klinika, KCCG
Ljubljanksa bb.
81 000 Podgorica

01.01.2011- 01.01.2012
Doktor kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore
Briga o zdravstvenom stanju igrača i stručnog štaba

Fudbalski savez Crne Gore
Ulica 19. Decembra br 13.
81000 Podgorica

01.03.2010 – 01.03.2012
Doktor u Hitnoj medicinskoj pomoći, organizacione jedinice Podgorica i Danilovgrad

Zbrinjavanje urgentnih stanja

Zavod zaHitnu medicisnku pomoć Crne Gore
Ul. Vaka Djurovića bb. (sjeverna tribina stadiona Budućnosti)
81 000 Podgorica

01.06.2009 – 01.02.2010

Doktor na opštem stažu

Asistiranje u radu starijim kolegama i obuka za samostalno obavljanje poslova

Klinički centar Srbije
Pasterova 2
11000 Beograd
Srbija

23.07- 29.07.2017
ATP Group- Pavia, Italy, Americean Heart Assotiation,
Bascic Cardiac Life Suport (Basic pediatric life suport), Advanced Cardiac Life Suport, International Trauma Life Suport
Osnovna I napredna životna potpora kod djece i odraslih, Napredno zbrinjavanja pacijenta u traumi

7.12. 2015
London Postgraduate School of Surgery, EVAR Workshop London 2015
Planiranje, Implementacija EVAR

15.11. 2015 – sada
EVAR international collaborative project ( planiranje i implementacija EVAR)

31.07.2015 – 06.07.2016
Menadžment i preduzetništvo . Master rad ,, Varikozne vene kao razvojna šansa zdravstvenog turizma u Crnoj Gori sa aspektom na tržište Velike Britanije”, mentor Prof. dr Nebojša Zakić

Univerzitet UNION – Nikola Tesla, Beograd, Fakultet za preduzetnički biznis

18.07.2015 – 21.07.2015
3rd Internacional Union of Angiology Course for Young Vascular Specialist
accredited by European Acceditatatin Council for Contonuing Medical Education (EACCME). Prague, Czech Republic

01.10.2012 – 31.09.2105
Doktor medicinskih nauka , teza ,, Faktori koji utiču na intrahospitalni mortalitet kod pacijenta sa akutnom disekcijom aorte tip III “ Mentor Prof. Dr Dušan Kotić, Medicinski fakultet u Beogradu

Klinička i eksperimentala hirurgija

Medicinski fakultet Univerzitet u Kragujevcu

01.03.2015 – 01.06.2015
Ultrasonografija krvih sudova/ samostalno obaljanje dijagnsotičkih ultrasolografskih procedura na krvnim sudovima

Angiološka škola Instituta za kardiovaskularne bolesti-Dedinje

29.11. 2014
TEVAR workshop / licenca za samostalno obaljanje TEVAR procedure

Medtronic academy

06.11.2014
EVAR workshop / licenca za samostano obavljanje EVAR procedure

Medtronic academy

2003-2009
Doktor opšte medicine ( 9,63/10,0)

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1999-2003
Diploma ,,Luča”

Gimnazija ,, Slobodan Škerović” ( 5,00/5,00)

1991-1999
Diploma ,, Luča”

Osnovna škola ,, Oktoih “

1991-1999
Osnovno muzičko obrazovanje instrument -harmonika

Osnovna muzička škola,, Vasa Pavić”

DIPLOME, NAGRADE, I PRIZNANJA

2009
Proglasen za jednog od 1000 najboljih studenata Srbije od strane Ministarstva Omladine i sporta Republike Srbije

2009
Ušao u konkurenciju 10 najboljih studenata Beogradskog univerziteta 2009. godine u organizaciji fondacije ,,Kruna uspeha’’ (osnovane pod pokroviteljstvom ambasadora Švajcarske federacije,Skupštine grada Beograda i porodice Petrović).

2008
Proglašen za najboljeg studenta pete godine

2007
Proglašen za najboljeg studenta četvrte godine

2003
Dobitnik diplome “LUČA” za odlične rezultate tokom osnovne i srednje škole.

ČLANSTVA

  • Nacionalni predstavnik Crne Gore u ESVT/ ESVS (European society for vascular surgery)
  • Predsjedik uruzenja ,,Mladih vaskularnih i endovaskularnih hirurga Crne Gore’’

DRUGI JEZICI

Engleski

Razumevanje:
Slušanje – C1
Čitanje – C1

Govor:
Govorna interakcija – C1
Govorna produkcija – C1

Pisanje – C1

Ruski

Razumevanje:
Slušanje – A2
Čitanje – A2

Govor:
Govorna interakcija – A2
Govorna produkcija – A2

Pisanje – A2

POZNAVANJE RADA NA RACUNARU
Microsoft office(Word, Excel,PowerPoint, Front Page), svim vrstama web-browsera i e-mail klijenata

VOZAČKA DOZVOLA
Posjeduje vozačku dozvolu “B” kategorije (od 2002. godine)

DODATNE INFORMACIJE
Voli književnost, filozofiju, trčanje, veslanje, muziku i filmove