Poliklinika- Dr Fatic Medical Dr Vukasina Markovica 178 Podgorica | Telefon: 067 006 115
Biografi

Dr Sci. Med
Nikola Fatiq

PËRVOJA E PUNËS

– 29.06.2017 – tani
Kirurg Vaskular, Doktor i shkencave mjekësore, QKMZ
– 15.11.2015 – 29.06.2017
Spacijalizant i Kirurgjisë vaskulare/ Studime post doktorature
Anëtarë i rregullt i një ekipi kirurgësh për kryerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale në arteriet karotide, aortën abdominale, sëmundjen okluzive të arterieve periferike, aksesin e hemodializës, TEVAR, EVAR. Pjesëmarrje në procesin e vendimëmarrjes së pacientëve me patologji vaskulare, monitorimit para dhe pas ndërhyrjes kirurgjikale.
Mentor Prof N. Standfield – udhëheqës i katedrës së kirurgjisë për mësimdhënien pas diplomimit në Imperial Collage London (Head of the London Postgraduate School of Surgery)
Z. Usman Jaffer
BSc (Hons), MBBS, FRCS (Eng)), MSc
(Kirurgji), MSc (Ultratinguj), PhD, PGCE, FHEA
Ligjërues i vjetër dhe Konsultues Nderi
Kirurg
Imperial Collage në Londër NHS – Spitali St Mary, Njësia vaskulare
Praed St, London W2 1NY

– 01.03.2015 – 15.11.2015
Specijalizant i Kirurgjisë vaskulare
Anëtarë i rregullt i një ekipi kirurgësh për kryerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale në arteriet karotide, aortën abdominale, sëmundjen okluzive të arterieve periferike, aksesin e hemodializës, TEVAR, EVAR. Pjesëmarrje në procesin e vendimëmarrjes së pacientëve me patologji vaskulare, monitorimit para dhe pas ndërhyrjes kirurgjikale. Përkujdesja ndaj pacientëve.
Mentor Prof. Dr. Djordje Radak

Klinika e kirurgjisë vaskulare dhe endovaskulare, Instituti për sëmundje kardiovaskulare, Dedinje
Heroja Milana Tepica 1
11000 Beograd
Serbi
– 01.03.2014 – 01-03.2015
Specijalizant i Kirurgjisë vaskulare
Anëtarë i rregullt i një ekipi kirurgësh për kryerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale në arteriet karotide, aortën abdominale, sëmundjen okluzive të arterieve periferike, aksesin e hemodializës, TEVAR, EVAR. Pjesëmarrje në procesin e vendimëmarrjes së pacientëve me patologji vaskulare, monitorimit para dhe pas ndërhyrjes kirurgjikale si dhe përkujdesja ndaj pacientëve.
Mentor Prof. dr Lazar Davidoviq – President i Shoqatës europiane të kirurgjisë kardiovaskulare dhe endovaskulare
Klinika e kirurgjisë vaskulare, Qendra klinike e Serbisë
Koste Todorovića Nr. 8
11000 Beograd
Serbi

– 01.03.2012 – 01.03.2014
Specijalizant i Kirugjisë vaskulare
Anëtarë i rregullt i një ekipi kirurgësh për kryerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale në arteriet karotide, aortën abdominale e torakale, sëmundjen okluzive të arterieve periferike, aksesin e hemodializës. Pjesëmarrje në procesin e vendimëmarrjes së pacientëve me patologji vaskulare, monitorimi para dhe pas ndërhyrjes kirurgjikale si dhe përkujdesja ndaj pacientëve.
Mentor Prof. dr Bozhina Radeviq
Qendra e kirurgjisë vaskulare – Salla kirurgjikale, QKMZ
Ljubljanksa pn.
81 000 Podgoricë

– 01.01.2011- 01.01.2012
Mjek i ekipit të futbollit të kadetëve të Malit të Zi
Kujdesi i shëndetit të lojtarëve dhe stafit udhëheqës
Shoqata e Futbollit të Malit të Zi
Rr. 19. Dhjetori Nr.13
81000 Podgoricë
– 01.03.2010 – 01.03.2012
Mjek në Njësinë e ndihmës së shpejtë, njësitë organizative Podgoricë dhe Danilovgrad
Përkujdesja në rastet e situatave emergjente
Instituti për Ndihmën e shpejtë të Malit të Zi
Rr. Vaka Gjuroviq pn. (tribuna veriore e stadiumit Buduqnost)
81 000 Podgoricë

– 01.06.2009 – 01.02.2010
Mjek në praktikë të përgjithshme
Asistimi në punën e kolegëve më të vjetër si dhe trajnimi për punë të pavarur
Qendra klinike e Serbisë
Pasterova 2
11000 Beograd
Serbi

– 23.07- 29.07.2017
ATP Group- Pavia, Itali, Shoqata Amerikane e Zemrës (American Heart Association)
Bascic Cardiac Life Suport (Basic pediatric life suport), Advanced Cardiac Life Suport, International Trauma Life Suport
Përkujdesja themelore dhe e avancuar tek fëmijët dhe të rriturit. Kujdesi i avancuar i pacientëve të traumatizuar
– 7.12. 2015
London Postgraduate School of Surgery, EVAR Workshop Londër 2015
Planifikimi dhe implementimi i EVAR

– 15.11. 2015 – tani
EVAR international collaborative project (planifikimi dhe implementimi i EVAR)

– 31.07.2015 – 06.07.2016
Menaxhim dhe sipërmarrje. Punë masteri “Venat varikoze dhe mundësia e zhvillimit të turizmit shëndetësorë në Mal të Zi me qëllim tregun e Britanisë së Madhe”, mentor Prof. dr Nebojsha Zakiq
Univerziteti UNION – Nikola Tesla, Beograd, Fakulteti për biznesin sipërmarrës

– 18.07.2015 – 21.07.2015
Kolegji i tretë ndërkombëtar i kursit të angiologjisë për specializantët e ri vaskular
Akredituar nga Këshilli Europian i Agjensionit për Edukimin e Vazhdueshëm Mjekësor (EACCME). Pragë, Republika Çeke

– 01.10.2012 – 31.09.2015
Doktor i shkencave mjekësore, teza “Faktorët të cilët ndikojnë në mortalitetin intrahospitalor tek pacientët me disekacion akut aorte të tipit III”, Mentor Prof. Dr. Dushan Kotiq, Fakulteti i Mjekësisë, Beograd
Kirurgjia klinike dhe eksperimentale
Fakulteti i Mjekësisë, Univerziteti i Kragujevcit
– 01.03.2015 – 01.06.2015
Ekzaminimi me ultratinguj i enëve të gjakut/Kryerja vetë e ekzaminimeve diagnostikuese me ultratinguj të enëve të gjakut
Shkolla e angiologjisë e Institutit për sëmundje kardiovaskulare – Dedinje
– 29.11. 2014
TEVAR workshop /Liçensimi për kryerjen vetëm të proçedures TEVAR
Akademia Medtronic
– 06.11.2014
EVAR workshop / Liçensimi për kryerjen vetëm të proçedures EVAR
Akademia Medtronic
– 2003-2009
Doktor i Mjekësisë së përgjithshme (9,63/10,0)
Fakulteti i Mjekësisë, Univerziteti i Beogradit
– 1999-2003
Diploma ,,Luça”
Gjimnazi ,,Sllobodan Shkeroviq” ( 5,00/5,00)

– 1991-1999
Diploma ,, Luça”
Shkolla fillore “Oktoih”
– 1991-1999
Arsimimi bazë muzikorë instrumenti – fizarmonikë
Shkolla fillore e muzikës “Vasa Paviq”

DIPLOMA, SHPËRBLIME DHE MIRËNJOHJE
– 2009
Është shpallur si një ndër 1000 studentët më të mirë të Serbisë nga ana e Ministrisë së Rinisë dhe Sportit të Republikës së Serbisë
– 2009
Hyri në konkurim si një ndër 10 studentët më të mirë të Univerzitetit të Beogradit në vitin 2009 nën organizimin e fondacionit “Kruna uspeha” (themeluar nën përkujdesjen e ambasadorit të Zvicrrës, Asamblesë së qytetit të Beogradit dhe familjes Petroviq).
– 2008
U shpall studenti më i mirë i vitit të pestë
– 2007
U shpall studenti më i mirë i vitit të katërt
– 2003
Fitues i diplomës “Luça” për rezultate të shkëlqyeshme gjatë shkollës fillore dhe të mesme.
ANËTARËSIME
Përfaqësues kombëtarë i Malit të Zi në ESVT/ESVS (Shoqata europiane e kirurgjisë vaskulare)
President i Shoqatës së “Kirurgëve të rinjë vaskular dhe endovaskular të Malit të Zi”
GJUHË TË HUAJA
– Gjuha Angleze

Kuptim:
Dëgjim – C1
Lexim – C1

Të folurit:
Bashkëbisedim – C1
Riprodhimi i të folurit – C1

Shkrimi – C1

– Gjuha Ruse
Kuptim:
Dëgjim – A2
Lexim – A2
Të folurit:
Bashkëbisedim – A2
Riprodhimi i të folurit – A2
Shkrimi – A2

NJOHJA E PUNËS NË KOMPJUTER
Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Front Page), në të gjithë kërkuesit web dhe e-mail
PATENTË SHOFERI
Posedon patentë shoferi të kategorisë “B” (nga viti 2002)

INFORMACIONE SHTESË
Adhuron letërsinë, filozofinë, vrapin, kanotazhin, muzikën dhe filmat