Poliklinika Dr Fatić MEDICAL - Dr Vukašina Markovića 178, Podgorica mapa Telefon: 067 006 115
Amputacije

DEFINICIJA

Amputacija predstavlja hirurški postupak kojim se uklanja neki organ/ekstremitet ili njegov dio( stopalo, šaka, prsti na ruci, prsti na nozi). Kod amputacije ekstremiteta uklanjaju se kosti i meka tkiva. Ukoliko linija amputacije prelazi kroz zglobove postupak se naziva egzartikulacija. Neka stanja su predisponirajuća za amutacije : opsežne aterosklerotske promjene, šećerna bolest.

INDIKACIJE

Amputacija se primjenjuje kod oboljenja i povreda kod kojih nema mogućnosti izliječenja ili pri teškim infekcijama i malignim izraštajima gdje postoji opasnost po čitav organizam.

Indikacije za amputaciju mogu se svrstati u sledeće kategorije:

1. Ekstenzivne infekcije
2. Neadekvatna i nedovoljna vaskularizacija
3. Masivne ekstenzivne nerekosnstruktibline povrede
4. Ekstenzivne smrzotine
5. Ekstenzivene opekotine
6. Rane
7. Tumori

Prema vremenu primjene, amputacije mogu biti; primarne (rane) i sekundarne (kasne). Primarna se najčešće vrši odmah poslije povrede i može biti dio primarne obrade rane. Sekundarna ili kasna se vrši kasnije kad nastupe komplikacije koje se ne mogu otkloniti na druge načine. To može biti gangrena, gnojenje, i slično.

AMPUTACIJA

OPIS PROCEDURE

Procedura se sprovodi u operacionoj sali. U većini slučajeva pacijent je uspavan u opštoj ili je u spinalnoj anesteziji. Nakon uspavljivanja pacijentu se plasira urinarni kateter. Ekstremitet koji se planira amputirati očisti se sterilnim rastvorima i oblijepi sterilnom trakom. Rez će biti napravljen tako da će se sačuvati viabilnost i funkcionalnost patrljka , kao i dovoljno zdravo tkivo kojim će se prekriti patrljak. Amputirani dio ekstremiteta će bi uklonjen i sahranjen. U slučaju ekstenzivnih infekcija patrljak može ostati otvoren da bi se u drugom aktu zatvorio. Takodje u ranu se mogu plasirati i drenovi, cijevčice koje služe za ispiranje i dreniranje tečnog sadržaja rane.

RIZICI

Rizizci su svrstani u sledeće grupe:

1. Krvarenje i infekcije – su moguće komplikacije svake hirurške procedure. Hirurški tim će zaustaviti svako krvarenje koje uoči u operacionoj sali, i plasirati dren kakao bi imali uvid u post operativno krvarenje. Za prevenciju infekcije, preoperativno se administriraju antibiotici, koža se priprema septičnim rastvorima, postavlja se sterilna traka. I pored svih pobrojanih mjera infekcija je I dalje moguća I zahtjeva tretaman.

2. Loše zarastanje rane – može se desiti I najčešće je u slučajevima kada se amputacija izvodi zbog neadekvatnog snabdjevanja krvlju ili infekcije. Vaš hirurg će pažljivo provjeravati stanje vaše rane tokom hospitalizacije , stepen zarstanja , pojavu infekcje i odmah preduzeti sve neophodme mjere ukoliko je to potrebno.

3. Tromboza – u krvnim sudovima nogu može se dogoditi zbog imobilizacije ekstremiteta nakon procedure. Niske doze ,, razređivača ‘’ krvi mogu biti preporučljive nakon procedure.

4. Fantomski bol – osječaj bola u ekstreimtetu koji je amputiran , ako da je još uvjek prisutan. Kupira se medikamentima I fizikalnom terapijom.

5. Ostala medicinska stanja – koronarna arterijska bolest, bolesti srca, diabetes mogu povećati stepen komplikacija u post-operativnom toku.

REOPRATIVNA PRIPREMA

Konsultujte se sa vašim vaskularnih hirurgom.

U okviru preiprme za operaciju potrebno je uraditi:

internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća), po potrebi: EHO srca
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
anestzeiološki pregled
uzmite vašu teraoju redovno
6 sati prije procedure nemojte jesti , popijte čašu vode

ŠTA MOŽETE OČEKIVATI NAKON TRETMANA

Monitoring

Ostaćete u bolnici nekoliko dana nakon procedure. Hirurški tim će pažljivo motriti na vas , previjati vaču ranu redovno i motriti na vase opšte stanje. Prilikom napuštanja bolnice dobičete otpusno pismo i savjete kako da kontrolišete bol i vodite računa o vašoj rani.

Medikamenti

Amalgetici I antibiotici su najčešći ljekovi koji se primjenjuju u toku liječenje ovog stanja.

Fizikalna terapija i vrijeme oporavka

Fizijatri će raditi sa vama i obučiće vas kako da ubrzate opravak I što prije počnete koristiti patrljak. Dobićete savjet za izradu proteze. Proces izrade, treninga i osposobljavanja za upotrebu proteze u svijetu traje najčešće 4 do 6 nedelja.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.