Poliklinika Dr Fatić MEDICAL - Dr Vukašina Markovića 178, Podgorica mapa Telefon: 067 006 115
Karotidna endarterektomija

DEFINICIJA

Karotidna endarterektomija je hirurška procedura u okviru koje se karotidna arterija otvara i čisti od aterosklerotičnih plakova (u najvećem broju slučejeva) a sa ciljem prevencije moždanog udara. Rezultati procedure su dugotrajni, ali zbog činjenice da je ateroskleroza progresivan bolest, može ponovo doći do nakuplajnja aterokslerotskog plakna na mjestu očišćene arterije.

INDIKACIJE

1. Apsolutno indikovano u simptomatskih pacijenata sa stenozom >70% dijagnostikovane neinvazivnim metodama i u pacijenata sa stenozom >50% dijagnostikovanu konvencionalnom arteriografijom sa niskim operativnim rizikom i sa tim da je predviđena stopa mortaliteta I perioperativnog mozdanog udara <6%. 2. Kod aasimptomatskih pacijenata prilikom donošenje odluke o karotidnoj revaskularizaciji u razmatranje treba uzeti: pacijentov komorbiditet, očekivani životni vijek i druge individualne faktore kao i sam izbor pacijenta uz razmatranje odnosa rizika i dobiti od intervencije. 3. Indikovana je u asimptomatskih pacijenata sa karotidnom stenozom >70% ukoliko je rizik od perioperativnog moždanog udara, infarkta miokarda ili smrti manja od 3 %.

4. Ukoliko nema kontraindikacija, intervenciju bi trebalo učiniti dve nedelje posle moždanog udara.

Carotidna enarterektomija 2

OPIS PROCEDURE

Karotidna endarektomija je izvodi u sterlnim uslovima I standaradnoj operacionoj sali. Pacijent kući odlazi istog dana ili nakon dan ili dva boravka u bolnici u zavisnosti od stanja.

1. Procedura se sprovodi u lokalnoj, regionalnoj ili opštoj anesteziji
2. Vaskularni hirurg pravi rez na prednjoj strain vrta, cervikotomiju, kako bi pristupio karotidnoj arteriji
3. Nakon uklanjanja plaka koji je ometao protok krvi, vaskularni hirurg vrši rekonstrukciju karotidne arterije na više načina- direktnim ušivanjem, komadom vene, sinteteskog materijala ili zamjenom arterije venom ili sinteteskim graftom
4. Nakon toga incizija se zatvara po slojevima

RIZICI

1. Moždani udar, prihvatljiva stopa kod asimptomatskih pacijenata je do 3 %, kod pacijenta sa prethodnom simptomatologijom TIA ( tranzitorni mozdani udar) ili RIA (reverzibilni moždani udar) prihvatljiva stopa post-operativnog moždanog udara je 5-7%.

Nakon procedure medicinsko osoblje će zamoliti pacijenta da pomjera ruke i noge i izvršiti neurološki pregled kako bi se utvrdilo postojanje novonastalih neuroloških deficita.

2. Srčani udar

3. Oštećenje živaca

PREOPERATIVNA PRIPREMA

Razgovarajte sa vašom porodicom oko donošenja odluke o procedure.

Konsultujte se sa vaskularnim hirurgom oko modifikacije terapije pred proceduru.

U okviru pripreme za operaciju potrebno je uraditi:

-internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
-anestzeiološki pregled

ŠTA MOŽETE OČEKIVATI NAKON PROCEDURE

1.Ostaćete u bolnici dan ili dva ukoliko postoperative tok prolazi bez komplikacija.
2.Možete očekivati da imate bol u grlu I varu na mjestu rane, što će sa vremenom nestati.
3. Svakodnevno će vas obilaziti vaskularni hirurg I sprovodiće ultrazvučni pregled operisne arterije.
4. Bićete zamoljeni da jedete kašaštu hranu prije nego se vratite normalnoj ishrani.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.