Poliklinika- Dr Fatic Medical Dr Vukasina Markovica 178 Podgorica | Telefon: 067 006 115
Terapija varikoznih - proširenih vena

Proširene vene se mogu liječiti na više načina:

1. Konzervativni tertman – ova vrsta tretmana uključuje dijetu, promjenu životnog stila i kompresivnu terapiju. Konzervativna vrsta terapije se najčešće koristi kao prva linija tretmana.

2. Farmakološki tretman medikamenti koji oslobađanju od simptoma. Registovani preparati diosmina.

3. Interventne procedure:

Hirurški tretman – ovaj vid liječenja ukjlučuje ligiranje (podvezivanje vene), striping i avulziju vene (različiti nacini za uklanjanje vene). Ovi vidovi tretmana mogu se sprovesti u opštoj, regionalnoj ili lokalnoj anesteziji. Odabir anestszije zavisi od preferencija hirurga i pacijenta, kao i ektenzivnosti i kompleksnosti varikoznih vena koje treba tretirati.
Skleroterapija ubrizgavanje skleroznatnog (zapaljenskog) agensa (npr. Aetoxsclerol) direktno u lumen varikozne vene. Skleroznatni agens može biti u tečanom stanju ili u formi pjene. Ovako ubrizgan agnens dovodi do inflamatorne rekacije i obliteracije vene.
Termalna ablacija – zagrijavanje vene kroz njen lumena (npr. korišćenjem radiofrekfentnog ili lasreskog generator preko vlakna koji isporučuje odredjenu dozu toplotne energije na zid vene), što dovodi do oštećenja oboljele vene, njenog kolapsa i obliteracje.

Četo se u tertamanu koristi kombinacija gore navedenih procedura.

Izbor tretmana zavisi od brojnih faktora: simptoma, stepana oboljenja, prefrenci pacijenta i dostupnih medicinskih resursa. Najčećese se koristi optimalna kombinacija gore navedenih metoda. Komplikacije su rijetke, a kratkoročni i dugoročni rezulati izvanredni.

prosirenje-vene

Klasicna operacija Vena:
VIDEO

Scleroterapija
VIDEO

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.