Poliklinika Dr Fatić MEDICAL - Dr Vukašina Markovića 178, Podgorica mapa Telefon: 067 006 115
Otvorena hirurška reparacija Aneurizme abdominalne aorte

Cilj otvorene hirurgije aneurizme abdominane aorte AAA je spriječavanje nastanka njene najteže komplikacije – rupture, a odluka kada ga sprovesti zavisi od odnosa rizika za njen nastanak i rizika koji nosi operativni zahvat, kod svakog pacijenta pojedinačno. Kod pacijenata kod kojih postoje jasni znaci RAAA (jak bol u trbuhu ili leđima praćen kolapsnim stanjem, pulsirajuća masa u abdomenu, hipotenzija, laboratorijski, CDS, CT, MSCT ili angiografski znaci krvarenja i AAA) indikovan je urgentan operativni zahvat.

Otvorena hirurgija AAA podrazumjeva pristup aorti trans- ili retroperitonealnim putem; proksimalnu i distalnu kontrolu krvarenja; parcijalnu resekciju aneurizme uz prešivanje ili ligiranje lumbalnih arterija koje polaze iz nje i zamenu obolelog segmenta aorte sintetskim graftom. Ovaj graft se anastomozira proksimalno i distalno sa relativno zdravim dijelom aorte, odnosno kada je to potrebno distalno sa ilijačnim ili femoralnim arterijama, uz reimplantaciju visceralnih arterija u slučajevima suprarenalnih aneurizmi.
Napredak hirurške tehnike, kvalitetniji graftni i šavni materijal, usavršavanje
anestezije i postoperativne njege, proteklih decenija učinio je ovu metodu lečenja AAA sigurnom, sa veoma zadovoljavajućim neposrednim i udaljenim postoperativnim rezultatima. To su pokazali milioni do sada operisanih bolesnika, koji su decenijama praćeni postoperativno.

Anterior view of the surgical steps of an open abdominal aortic aneurysm (AAA) repair, with suturing of aortic graft;
SOURCE: cardiacsurg_aaa-open_proc_2.ai; 3D_normal_cns.mb, outline: cardiology_cardio-stent-place_procedure_1_line.ai; cardiology_heart_slide_template; cardiacsurg_aaa-open_proc_2a_layers.psd; cardiacsurg_aaa-open_proc_2b_layers.psd;

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.