Endovaskularna reparacija aneurizme abdominlane aorte

Endovaskularni tretman predstavlja metodu izbora kod mnogih pacijenta sa aneurzimom abdominalne aorte (AAA) , I alternative za one koji nisu dobri kandidati za otvorenu hiruršku proceduru.

U zavisnosti od lokalizacije i anatomije , procedure se mogu klasifikovati u jednostavne i kompleksne.

DEFINICIJA

EVAR predstavlja manje invazivan tretman u odnosu na otvorenu hiruršku reparaciju AAA, jer se izbjegava otvaranje trbuha i/ili grudnog koša. Potrebne su samo male incizije najčešće u preponi, što značajno skraćuje vrijme procedure.

OPIS PROCEDURE

Pri donošenju odluke o vrsti liječenja I rekonstrukcije, hirurg u obzir uzima veličinu aneuzrime, lokalizaciju, brzinu rasta , morfologiju, opšte stanje pacijenta, očekivani životni vijek.

Anterior view of male figure with double femoral artery catheter insertion for endovascular AAA repair (EVAR). Shows stent graft placement;
PCardio_20140902_v0_001;SOURCE: cardiacsurg_aaa-endo_proc_1.ai ; cardiacsurg_aaa-endo_proc_2.ai; 3D_normal_cns.mb, outline: cardiology_cardio-stent-place_procedure_1_line.ai; cardiology_heart_slide_template; cardiacsurg_aaa-endo_proc_1_layers.psd; 3D_Normal_Kidneys.mb

IZVODJENJE EVAR-a

Nekomplikovani EVAR

Kroz jednu ili dvije punkcije ili incizije u preponi, udje se u femoralne arterije,i uz pomoc X zraka, plasiraju se kateteri u preojekciji AAA
Kroz katetere plasiraju se meke I tvrde žice , preko kojih se uvodi šireći stent graft.
Kada se postavi u pravi položaj stent graft se otvara uz pomoć specijanog mehanizam koji se nalzi van tijela pacijenta.
Jednom kada se postavi Stent graft omogućava neometan protok krvi I isključuje aneurzimu iz cirkulacije
Neki pacijenti mogu zahtjevati malu inciziju ili punkciju na arterijama ruku
Procedura traje oko 1, 5-2,5 sata , a pacijenti napuštaju bolnicu u period od 1-5 dana.

Komplikovani EVAR se izvodi u slučaju kada aneurizma zahvata jedni ili više visceralnih grana aorte

Prate se koraci kao u slučaju nekomplikovane EVAR procedure, ali se plasira drugi tip stent grafta
Fenestrirani (graftovi sa rupicama) stent graftovi omogućavaju pstavčjanje rupica I njihovo poravnanje sa otvorima visceralnig grana aorte
Fenestrirani graftovi mogu biti standardni kada imaju standardne lokalicije otvora za visceralne grane koji mogu biti odgovarajući za većinu pacijenta. Medjutim u slučaju da ne odgovaraju, fenestrirani stent graft se pravi po narudžbi prema anatomiji pacijeneta.
Izvodjenje kompleksnog FEVARA traje od 3-8 sati.

RIZICI

Manja je učestalost plućnih , srčanih, abdominalih komplikcija u odnosu na otvorenu hirurgiju.
Manja je učestalost rizika od razvoja infekcije u odnosu na otvorenu hirurgiju

PREOPERATIVNA PRIPREMA

Vizualizacione tehnike

Ultrasinografija abdomena je bezbolna , efikansa, pristupačna I njčešće upotrebljivna metoda detekcije I odredjivanja veličine AAA
MSCT angiografija (multislajsna kompjuterizovana tomografija sa kontrastom ) daje informacije o lokalizaciji, morfologiji , ekstenzivnsoti anurizme i omogućava donošenje odluke o optimalnom tretmanu pacijenta.

OSTATI ZDRAV

Ukoliko imate dijagnostikovanu AAA važno je da uradite sve kako biste ostali zdravi, u dobroj psihofizičkoj kondiciji.

Prestanite sa pušenjem , ukoliko niste u stanju potražite pomoć
Vježbajte umjereno i uredno
Vodite računa o krvnom pritisku i masnoćama u krvi, naročito holesterolu
Koristite antitrombocitnu terapiju (ASPIRIN) i ljekove za redukciju nivoa holesterola ( Statine)

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.