Stenozantno okluzivna aorto ilijakalna bolest

STENOZANTNO-OKLUZIVNA BOLEST AORTOILIJAKALNOG SEGMENTA

Stenozantno okluzivna bolest aortoilijakalnog segmenta (Mb Leriche) zahvata završni dio aorte, njenu račvu i ilijačne arterije. Najčešće je posljedica ateroskleroze koja je na ovom mjestu predisponirana promjenom toka krvi na samoj račvi aorte.

Redji uzročnici su zapaljenski procesi na aorti/arteritisi, ili urođena suženja aorte – koraktacija trbušne aorte, sidndom male aorte itd.

KLINIČKA SLIKA

U prvim fazama bolesti može biti asmiptomatska, da bi se kasnije pacijent žalio na bolove pri hodu, pa bolove u miru i na kraju na gangrenu. Pacijenti muškog pola pate od impotencije. Pušenje je jedan od osnovih faktora rizika. Potencijalni gubitak ekstremiteta i ugroženost života indikuju endovaskularni i /ili otvoreno hiruški tretman.

image090

DIJAGNOZA

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamestičkih podataka (bol pri hodu, bol u miru, impotencija, gangrena itd) I fizkalnog pregleda ( inspekcja, palpacija pulseva, auskultacija)

Dijagnoza se potvrdjuje dopusnkim dijagnostičkim testovima -Doppler sonografski pregled donjih ekstremiteta (spektralna anliza protoka, segmenti pritisci, Doppler indeksi) I MSCTangiografijom/MR angiografijom/ klasičnom angiografijom.

PREOPRETIVNA PRIPREMA

U okviru preoperativne pripreme potrebno je uraditi:

Internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
po potrebi: EHO srca, dobutamin-stres ehokardiografija ili dipiridamol-talijum scintigrafija srca, odnosno koronarografija
dupleks scan magistralnih arterija vrata
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)

LIJEČENJE

U zavisnosti od stadijuma bolesti, kliničke manifestacije, stanja pacijenta, profesionalne aktivnosti, očekivanog životnog vijeka tretman se kreće od konzervativnih , endovaskularnog ( balon dilatacija, stentiranje) , otvoreno hirurškog ( premošćavanje) I kombinacija prethodno navedenih metoda

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.