TEVAR- endovaskularna reparacija torakalne aorte

TEVAR predstavlja minimalnu invazivnu proceduru reparacije najvećeg arterijskog krvnog suda – aorte. Aorta je najveći krvni sud organizma, koja odvodi krv od srca ka svim organima u tijelu. Nakon izlaska iz srca, aorta daje grane koji ishranjuju mozak I ruke. Nakon toga u svom silaznom dijelu, aorta daje grane za ishranu kičmene moždine I organa trbušne duplje, Račva aorte nalazi se ispod pupka. Na mjestu račve nastaju arterije koje ishranjuju noge I malu karlicu. Za reparaciju aorte doktori koriste uređaj koji uvode kroz male rupe ili rezove u preponi. Na mjestu oboljele aorte, plasiraju se stent-graftovi, vještački krvni sudovi koji su sačinjeni od metalnog kostura prekrivenog platnom. Plasiranje stent-grafta vrši se pod kontrolom x zraka. Stent-graft omogućavareparaciju oboljele aorte I kontinuitet protoka u ostale dijelove tijela. Aorta može biti zahvaćena raznim procesima, uključujući aneurizme, disekcije, transekcije, stenoze.

TEVAR

U zavisnosti od tipa oboljenja TEVAR u najvećem broju slučajeva omogućava potpuno izliječenje. Vrijeme izvođeja procedure je oko 2 sata, a može potrajati više u zavisnosti od kompleksnosti I proširenosti bolesti.
Alternativa TEVARU je otvorena hirurgija. Otvorena hirurgija zahtijeva ogromnu inciziju kroz grudni koš I predstavlja veoma invazivnu proceduru u poređenju sa TEVAROM.
Savremeni stent-graftovi koji se koriste za TEVAR imaju vrijeme trajanja, minimum 10 godina

INDIKACIJE

Indikacije za TEVAR su:

Slabost zida aorte sa njenim proširenjem većim od 50% njenog lumena koji se naziva ANEURIZMA.
Raslojavanje zida aorte- DISEKCIJA.
Suženje aorte- STENOZA
Oštećenje aorte prouzrokovano traumom- LACERACIJA, TRANSEKCIJA

OPIS PROCEDURE

Procedura se izvodi u opštoj, spinalnoj, lokalnoj anesteziji.
Pristup aorti, vrši se kroz male ubode ili rezove u prepone.
Mali plastični tubus-kateter se plasira u aortu, kako bi se sprovelo njeno snimanje- AORTOGRAFIJA
Snimanje se sprovodi ubrizgavanjem kontrasta kroz kateter, kako bi se načinila mapa krvnih sudova.
Prethodno je učinjeno markiranje I mjerenje oboljelog dijela aorte, kao I planiranje stent_grafta za implantaciju.
Nakon učinjenog mapiranja krvnih sudova i određivanja pozicije za stent-graft, plasira se uređaj preko koga se implantira sam stent-graft.
Stent-graft se implantira pod kontrolom x zraka.
Nakon implantacije stent-grafta, ponovo se ubrizgava contrast, kako bi se provjerila pozicija stent-grafta.
Incizione rane na preponama se zatvaraju.
U postoperativnom toku moguć je bol I diskomfor.

RIZICI

Problemi sa incioznim ranama u preponi
Krvarenje I infekcija
Najozbiljnije komplikacije su moždani udar I oduzetost ekstremiteta
Jako rijetko može se pojaviti I srčani udar

PREOPERATIVNA PRIPREMA

Ukoliko pušite, obavezno prestanite.
Prekinite sa uzimanjem antikoagulantne terapije, u skladu sa preporukom ljekara.

U okviru priprme za operaciju potrebno je uraditi:
internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
po potrebi: EHO srca
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
anestzeiološki pregled

ŠTA MOŽETE OČEKIVATI NAKON TRETMANA

Potpuni oporavak I vraćanje svakodnevnim aktivnostima
Monitoring stent-grafta godišnjim MSCT pregledima

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.