Vaskularni hirurg

Ko je vaskularni hirurg ?

Vaskularni hirurg je specjalista koji je visoko obučen i treniran za tretman
oboljenja vaskularnog sistema. Krvni sudovi u tijelu, arterije koje nose krv bogatu kiseonikom, od srca i vene koje vraćaju krv, osiromašenu kiseonikom, u srce, predstavljaju autoputeve vašeg vaskularnog/cirkulatornog sistema. Ukoliko ne postoji adekvatna prohodnost krvi kroz vaskularni sistem tijelo ne može normalno funkcionistati. Stanja koja dovode do promjena na krvnim sudovima, mogu prouzrokovati ,, saobraćajni kolaps ’’ i opstrukciju , kao i pucanje krvnih sudova , što za posljedicu ima smanjen ili potpuni prekid dotoka krvi u određeni dio vašeg tijela.

Vaskularni hirurg radi više od hirurgije

Vaskularni hirurg čini sve da pacijente sa vaskularnim problemima upozna sa prirodom njihove bolesti i svim potencijalnim modalitetima liječenja. Ukratko vaskularni hirurg izvodi operacije na vaskularnom sistemu, pored toga on posmatra, prati i liječi pacijente koji ne zahtjevaju hirurški tretman. Mnoga oboljenja vaskularnog sistema mogu se tretirati konzervativno/ medikamentozno uz higijensko-dijeteskim režimom ( adekvatan način ishrane, promjena stila života, planirana fizikče aktivnosti) Kako je jedan vaskularni hirurg obajsnio – 80 % svog vremena provodim razgovarajući sa svojim pacijentima kako da izbjegnemo operativni tretman.

dr-nikola-fatic1
dr-nikola-fatic2

Vaskularni hirurg je obučen za sve vrste procedura na vaskularnom sistemu

Pojedini specijalisti su obučeni za jednu ili dvije vrste vaskularnih intervencija, tako da su njihovi pacijenti primorani da prihvate neku od tih opcija. Za razliku od njih vaskularni hirurg je treniran, kako za otvorenu, komplikovanu hirurgiju tako i za minimalno invazivne, endovaskularne procedure. Nekim pacijentima je potrebna samo otvorena, nekim samo endovaskularna, nekim kombinacija obje vrste tretmana, dok pojedini zahtijevaju samo konzervativni tretman. Vaskularni hirurg je ,, terapijski pragmatik’’ on ne preferira neki od načina tretmana, već se vodi isključivo najboljim mogućim modalitetom za pacijenta. Pacijent može biti siguran da će dobiti najoptimalniji mogući tretman za njegovo stanje.

Vaskularni hirurg gradi mostove povjerenja sa svojim pacijentima

Neki hirurzi ulaze u vaš život da bi vam izvršili intervenciju i nakon toga odlaze. Vaskularni hirurg je neko ko vas liječi dugoročno ponekad čak i decenijama. Vaskularni hirurg veoma često ima dugoročne relacije sa pacijentima, zbog činjenice da sama vaskularna bolest ne predstavlja zaustavljivo, već korektabilno prolongirajuće stanje. Ukoliko imate neko od vaskularnih oboljenja, možete biti sigurni da će vaskularni hirurg voditi računa o vašem zdravlju dugoročno i predočiti vam sve modalitete liječenja.

Vaskularni hirurg tretira oboljenja vena i arterija u svakom dijelu vašeg tijela, sem mozga i srca

Vaskularni hirurg, između ostalog, tretira zapušene karotidne arterije na vratu, oboljenja aorte ( najvećeg artreijskog krvnog suda u organizmu), perifernu arterijsku bolest koja zahvata krvne sudove na nogama i stopalima, proširene vene itd.

Kako da znate da vam je potreban vaskularni hirurg

Uobičajno, pacijenti do vaskularnog hirurga dolaze nakon što ih ljekar opšte prakse u domu zdravlja uputi na vaskularnog hirurga. Ponekad pacijenti budu upućeni na vaskularnog hirurga nakon neočekivanog događaja koji ih je doveo u bolnicu. Vaš izabrani doktor Vas može uputiti na vaskularnog hirurga nakon što se požalite na proširene vene, bol u nogama, gubitak svijesti, na primjer… Ako ste u viskoko rizičnoj grupi (pušači, pacijenti oboljeli o šećerne bolesti, pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, pacijenti sa povišenim masnoćama u krvi) vi ste siguran kandidat za pregled vaskularnog hirurga.

dr-nikola-fatic3

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.