Aorto enterične fistule

AORTO-ENTERIČNE FISTULE

Aorto-enterična fistula predstavlja patološku komunikaciju između lumena aorte i crijeva. Mogu se podijeliti i biti primarna ili sekundarna. Jedno je od najtežih stanja u vaskularnoj hirurgiji.

Primarne nastaju kao posljedica rupture aneurizme abdominalne ili ilijačnih arterija u lumen cijreva.
Sekundarne koje su u najvećem broju slučajeva posljedica infekcije, nastaju kreiranjem patološke komunikacije između vaskularne proteze i lumena crijeva.

U kliničkoj slici aortno-entericne fistule se simptomima krvarenja iz digestivnog trakta (povraćanje svježe krvi, crni stolica nalik talogu kafe, obilno svježe krvarenje iz rektuma) uz podatak ili slučajan nalaz aneurizme abdominalne aorte kao i podatak da je pacijent prethodno imao operaciju aorte.

Zbog životne ugroženostiu usljed iskrvarenja neophodan je otvoreno hiruški ili endovaskularni tretman.

medical-illustration-marie-rossettie

DIJAGNOZA

Dijagnoza se uspostavlja na osnovu anamneze ( simptomi + prethodna aneurizma abdominalne aorte ili operacija aneurizme abodminalne aorte) , fizkalnog nalaza ( inspekcija, palpacija, auskultacina, rektalni tuše- digito-rektalni pregled)

Dijagnoza se potvrđuje : dupleksultrasonografijom trbuha, MSCT angiografijom ( nalaz gasa u aorti I oko nje), MR angiografija, aortogrrafija uz gastroduodenoskopiju

PREOPERATIVNA PRIPREMA

Ukoliko stanje pacijenta dozvoljava porebno je uraditi:

Internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
po potrebi: EHO srca, dobutamin-stres ehokardiografija ili dipiridamol-talijum scintigrafija srca, odnosno koronarografija
dupleks scan magistralnih arterija vrata
spirometrija, gasne analize arterijske krvi
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)

LIJEČENJE

Liječenje za cilj ima: spašavanje života pacijenta, reparacija aorte uz rekosntrukciju u restauraciju protoka kao i reparaciju I rekonstrukciju digestivne cijevi.

Liječenje može biti endovaskularno ( kao prva procedura u cilju spasavanja života) I otvoreno hirurška, u opštoj anesteziji, koja se može sprovoditi u jednom ili dva akta u zavisnoti od nalaza I kliničke slike.

Operativno liječenje aorto-enterične fistule započinje otvaranjem grudnog koša i/ili trbuha u zavisnosti od toga koji deo digestivnog trakta je zahvaćen. Operativnim zahvatom oboljela aorta se zamjenjuje vještačkim krvnim sudom.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.