Povrede krvih sudova

Vaskularna hirurgija kao svoja dva osnovna cilja ima:

Spriječevanje isticanja krvi iz krvnog suda
Resaturacija protoka

Ova konstatacija potpuni smisao dobija kod povreda krvnih sudova.

Traume krvnih sudova predstavljaju najurgentnijia stanja u medicini koje zahtevaju neodložan tretman. Povreda krvnog suda dovodi do isticanja krvi iz njega , tromboze , ishemije itd. Patološki supstrati kojima se manifestuju povrede krvnih sudova su: kontuzija, laceracija, transekcija, pseudonaurizma, arteriovenska fistula. Povredama su najčešće izloženi krvni sudovi koji se nalze uz kosti.

Zbog krvarenja ili prekida cirkulacije, povrede krvnih sudova uvijek zahtjevaju hitan hiruški tretman.

DIJAGNOZA

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamestičkih podataka , fizikalnog pregleda (inspekcija , palpacija, auskultacija) I dopusnkih dijanostičkih postupaka -Doppler sonografski pregled ekstremiteta (spektralna analiza protoka, segmenti pritisci, Doppler indeksi),dupleksultrasonografija, MSCT angiografija/MR angiografija/klasična angiografija

blood-clotting-4-638

PREOPRATIVNA PRIPREMA

Ukoliko stanje pacijenta dozvoljava potrebno je uraditi:

Interistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
po potrebi: EHO srca
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
obebijediti dovoljne količine krvi I krvnih derivata

LIJEČENJE

Operativno liječenje za cilj ima reparaciju krvnog suda i restauraciju protoka krvi, može biti endovaskularno, otvoreno hirurško, hibridno, Tipovi anestezije biraju se u zavisnosti od lokalizacije povrede i stanja pacijenta, te anestezija može biti: lokalna, spinalna, periduralna ili opšta.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.