Oboljenja koja tretira vaskularna hirurgija

Vaskularna oboljenja zahvataju arterije, koje sprovode kiseonik do svake žive ćelije u tijelu, i vene koje odvode krv osiromašenu kiseonikom do vašeg srca.

Kada razmišljate šta su to arterije i vene, zamislite ih kao auto puteve vašeg tijela. U slučaju saobraćajne gužve, radova na putu, imate usporen saobraćaj i tada nastaju problemi. Isto je i sa vašim tijelom, ukoliko krv ne može da dopre do određenog dijela tijela ili od njega ne može da ode, nastaju zdravstveni problemi i narušavanje kvaliteta života. Na sreću, većina vaskularnih oboljenja je izliječivo često i bez hirurškog tretmana.

Prevencija - zdravi stilovi života

Izvor naše sreće je u subjektivnim osobinama: plemenitom karakteru, poduzetnom duhu, sretnom temperamentu, vedrom umu i zdravom tijelu.
Artur Šopenhauer

U zemljama Evropske unije, kardiovaskularni mortalitet iznosio je 42%, a u Crnoj Gori kardiovaskularni mortalitet iznosi preko 54%.
U Crnoj Gori u posljednjoj deceniji postoji trend rasta broja oboljelih od kardiovaskularnih bolesti, kao i njihove zastupljenosti kao grupe u ukupnom umiranju. U odnosu na navedene vrijednosti kao i prosječnu standardizovanu stopu mortaliteta u Evropi od 479,4 na 100.000 i USA od 317 na 100.000, može se reći da se Crna Gora nalazi u grupi zemalja sa visokom stopom umiranja od bolesti sistema krvotoka.

Prevencija oboljenja sistema krvotoka najbolje se sprovodi primjenom zdravih stilova života koju kombinuju umjerenost, zdravu ishranu, aerobnu fizičku aktivnost, prestanak pušenja , jačanje i odražavanje mentanle kondicije. Moguće je!

Dr Sci. Med Nikola Fatić

Dr Sci. Med Nikola Fatić, rođen je 1984. godine u Nikšiću, Crna Gora. Gimnaziju ,,Slobodan Škerovic“ u Podgorici završio je 2003. godine. Medicinski fakultet u Beogradu završava 2009., prvi u generaciji, kao jedan od najboljih studenata sa prosječnom ocjenom 9,63. Doktorat je odbranio 2015. godine na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu i materijalu Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije. Rezultati doktorata prezentovani su na najvećim svjetskim kongresima iz oblasti vaskularne hirurgije (Charing Cross Symposium- London 2015.), štampani u eminentnim svjetskim časopisima iz oblasti vaskularne hirurgije (Angiology and Vascular surgery – zvanični časopis Udruženja za Vaskuluarnu hirurgiju Rusije) i postali su preporuka za liječenje disekcije tipa 3 na najvećim klinikama u regionu. Prvi je specijalista vaskularne hirurgije u Crnoj Gori, nakon što je položio specijalisticki ispit juna 2017. sa odličnim uspjehom. Dobitnik je nacionalne stipendije za izvrsnost koju dodjeljuje Ministarstvo nauke Crne Gore kao i mnogih medjunarodnih stipendija. Post-doktorsko istraživanje i edukaciju iz savremene vaskularne i endovaskulerne hirurgije uradio je na globalno prestižnoj klinici St Mary’s Hospital – Imperial Collage London. Post-doktorski rad, na temu savremenog tretmana anurzime abdominalne aorte ,,Validation of an assessment tool for pre-operative EVAR planning“, obajvljen je u časopisu sa SCI liste – Perfusion.
Nacionalni predstavnik Crne Gore u Evropskom udruženju za vaskularnu hirurgiju.

Ko smije, taj i može, ko ne zna za strah taj ide naprijed.
Živojin Mišić

Nikola Fatić