Aneurizme perifernih arterija

Aneurizma predstavlja lokalizovano trajno proširenje krvnog suda za više od 50% njegovog lumena.

Najčešće zahvaćene perifene arterije su femoralna (natkoljenja) i poplitealna (zatkoljena) i to u preko 80% slučejeva.

Aneurzime perifernih arterija mogu biti prave I lažne.

Preve aneurizme su one koje sačinjavaju sva tri sloja krvnog suda I najčešće su posljedica ateroskleroze, fibromsukularne dipalzije, urođenih bolesti vezivnog tkiva, spoljašnje kompresije, infekcije.

Lažne aneurizme ne sadrže u svom zidu sve slojeve arterije I najčešće nastaju kao posljedica trauma, dijagnostičko terapijskih postupaka, postoperativno nakon intervencije. Disekantne aneurizme perifernih arterija su veoma rijetke.

ACF1D1

Komplikacije svih aneurizmi pa i onih na perifernim arterijama su: tromboza, embolija, rupture, kompresija okolnih struktura. Tromboza I distalna embolizacija mogu dovesti do ishemije ekstremiteta , njegovog gubitka i ugroženosti života, dok rupture dovode do iskrvarenja.

DIJAGNOZA

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, fizikalnog pregleda( inspekcija, palpacija, auskultacija) I dopunskih dijagnostičkih procedura:
Doppler sonografski pregled donjih ekstremiteta (spektralna anliza protoka, segmenti pritisci, Doppler indeksi)
Definitivna dijgnoza se potvrdjuje imidžing tehnikama; duplex scan, MSCT angiografija/MR angiografija/klasična angiografija.

PREOPERATIVNA PRIPREMA

U okviru preoperativne pripreme pripreme potrebno je uraditi:

Internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
po potrebi: EHO srca
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)

LIJEČENJE

Liječenje može biti endovaskularno ili otvoreno hirurško I sprovodi se u spinalnoj, periduralnoj ili opštoj anesteziji. Liječenje za cilj ima isključivanje oboljelog segmenta arterije iz cirkulacije uz restauraciju protoka.
Za pseudoaneurizme manje od 2 cm koristi se perkutano ulatazvučno navodjenja injekcija trombina.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.