Vaskularna oboljenja

Vaskularna oboljenja zahvataju arterije, koje sprovode kiseonik do svake žive ćelije u tijelu i vene koje odvode krv osiromašenu kiseonikom do vašeg srca.
Kada razmisljate šta su to arterije i vene, zamislite ih kao autoputeve vašeg tijela. U slučaju saobraćajne gužve, radova na putu imate usporen saobraćaj i tada kada nastaju problem. Isto je i sa vašim tijelom, ukoliko krv ne može da dopre do odredjenog dijela tijela ili od njega ne može da ode, nastaju zdravstveni problemi i narušavanje kvaliteta života. Na sreću većina vaskularnih oboljenja je izliječiva često i bez hirurškog tretmana.

Veoma je važno da posjetite vaskularnog hiruirga čak I ukoliko vam nije potrebno operativno liječenje. Vaskularni hirurg je edukovan u tretmanu svake vrste vaskularnih problema, osim oboljenja krvnih sudova srca (koja tretira kardio-hirurg) i krvnih sudova mozga (koja tretira neurohirurg). Ateroskleroza kao najčešće I najrasprostranjenije oboljenje zahvata sve krvne sudove u tiijelu sa različitim posljedicma i kliničkim manifestacijama.

Vaskularni hirurg će razgovarati sa vama o načinu kako da vježbate, kako da se zdravije hranite , koje ljekove da koristite kao prvu liniju terapije u liječenju ili prevenciji nastanka oboljenja. Ukoliko vam je potrebno operativno liječenje vaskularni hirurg će vam objasniti sve modalitete tretmana koji su najoptimalniji za vase stanje.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.

vascular-treatment-egypt