Poliklinika- Dr Fatic Medical Dr Vukasina Markovica 178 Podgorica | Telefon: 067 006 115
Tumors of the carotid body

Karotidno tijelo predstavlja malu loptastu tvorevinu sačinjenu od hemoreceptora i potpornih ćelija, koja se nalzi na račvi karotidne arterije. Karotidno tijelo detektuje promjene koncentracije kiseonoka, ugljen dioksida u krvi kao i temepareture.

Tumori karotidnog tijela, poznatij kao glomus tumori/hemodektomi, u najvećem broju slučajeva predstavljaju benigne i sporo rastući tumore lokalizovane na račvi karotidne arterije.

KLINIČKA SLIKA

Najčešće se predstsžavljaju se kao fiksirana, bezbolna, pulsirajuća masa na vratu , u projekciji karotidne bifurkacije. Znatno rijedje izazivaju bolove i simptome koji nastaju kao posljedica kompresije i urastanja u okolne strukture (karotidnih arterija i kranijalih nerava )

tumori-karotidnog-tijela

DIJAGNOZA

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamnestičkih podataka i fiziklanog nalaza
( inspekcija, palpacija, auskulatacija – pulsirajuća masa na vratu).

Dijganoza se potvrdjuje standardnim imidžing metodama – dupleks sonografija magistralnih arterija vrata I MSCT angiografija/MR angografija/ klasična angiografija.

PREOPERATIVNA PRIPREMA

Ukoliko je indikovano operativno liječenje potrebno je uraditi:

Internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
Biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
Hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
Pregled sedimanta urina
Hormonske analize (kateholamini) kod hormon aktivnih tumora

LIJEČENJE

Otvoreno hirurško liječenje podrazumjeva odstranjivanje tumora uz eventualnu rekonstrukciju karotidnih artreija u slučaju njihove zahvaćenosti. Izvodi se u opštoj/regionalnoj/lokalnoj anesteziji u zavisnosti od stanja pacijenta, proširenosti tumora, preferencija pacijenta , anesteziologa i hirurga.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.