Poliklinika Dr Fatić MEDICAL - Dr Vukašina Markovića 178, Podgorica mapa Telefon: 067 006 115
Aneurysms of subclavian artery

Aneurizma predstvalja lokalizovano trajno proširenje krvnog suda za više od 50% njegovog lumena.

Potključna arterija , u najvećem broju slučajeva, na desnoj strani nastaje iz arterija anonime sa lijeve strane direktno iz aorte.

Aneurizme potključne arterije su rijetka stanja. U najvećem broju slučajeva nastaje kao posljedica ateroskleroza i sindroma gornjeg torakalnog otvora. A rijetko kao posljedica infekcije i traume. Komplikacije aneurizme su rupture, tromboza, emdbilija , kompresija okolnih struktura. Za ove aneurizme je karakteristično da često tromboziraju I daju embolizaciju ruke , što može dovesti do ugroženosti vitaliteta ruke.

aneurizma-potkljucne-arterije

DIJAGNOZA

Dijagnoza se postavlja na osnou anameze, fizikalnog pregleda ( inspekcija, palpacija, auskultacija) kojim se mogu otkriti simptomi i znaci same aneurizme kao i gornjeg torakalnog otvora.

Definitivna dijagnoza potvrdjuje se imidžing metodama , duplex scan, MSCT angiografija/MR angiografija/ klasična angiografija.

PREOPERTIVNA PRIPREMA

U okviru preoperativene pripreme potrebno je uraditi:

Intenistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
Neurološki pregled
CT endokranijuma ako je pacijent imao moždani udar
Biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
Hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)

LIJEČENJE

Liječenje je usmjereno na uklanjanje uzroka natanka aneurizme (vratno rebro, aberantno prvo rebro, klavusi, vezivne trake itd) i isključivanje aneurizme iz cirkulacije uz restauraciju protoka.

Operacije se izvode u opštoj anesteziji. Nakon uklanjanja uzroka može se pristupiti otvoreno hirurškom ili endovaskularnom tretmanu aneurizme.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.