Poliklinika Dr Fatić MEDICAL - Dr Vukašina Markovića 178, Podgorica mapa Telefon: 067 006 115
Rupture of aneurysm of the abdominal aorta and/or iliac arteries

Aneurizma abodominalne aorte predstavlja lokalizovano trajno proširenje abdominalne aorte više od 3 cm u njenom prečniku. Aneurizme većeg prečnika sklonije su rupturi mada I one sa manjim prečnikom mogu rupturirati.

Komplikacije aneurizme su; ruptura, tromboza, embolija, kompresija okolnih struktura.

Ruptura se može dogoditi u: intraperitonealno (trbušnu duplju), retroperitonealno ( ograničeni prsotor uz kučmeni stub), u okolne vene ( donju šuplju venu i ilijačne arterije) , u digestivnu trakt ( dvaneastopalačno crijevo , tanko crijevo)

Rupturirana aneurizma abdominalne aorte je najteža komplikacija ove bolesti i predstavlja jedno od najurgentnijih stanja u medicini uopšte. Smrtnost od ovog oboljenja je preko 75% od ukupnog broja oboljelih. 50% pacijenta premine prije nego dospije u bolnicu, a preostalih 25% u toku hospitalizacije ( operativnog liječenj, postoperativnog toka)
Ukoliko se ne liječi endovaskularno ili otvoreno hirurški, neposredno nakon uspostavljanja dijagnoze, smrtnost je 100% i nastaje kao posljedica iskrvarenja.

aneurizma aorte 1

KLINILČKA SLIKA

Klinički se manifestije naglo nastalim bolom u ledjima ili trbuhu, uz gubitak svijesti ili kolaps.

DIJAGNOZA

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamnestičkih podataka (o simptomima, znacima bolesti, prethodnom obololjenu), fizikalnog pregleda (inspekcija, palapcija, auskulatacija) i dopunskih dijagnostičkih procedura ( duplexsonografija trbuha i ukoliko stanje pacijenta to dozvoljava MSCT angiografija).

PREOPERATIVNA PRIPREMA

Ukoliko stanje pacijenta dozvoljava potrebno je uraditi

Internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)

LIJEČENJE

Zbog životne ugroženosti , četo se dešava da se pacijenti, odmah iz urgentnog centra prevode u operacionu/angio salu radi hirurškog/endovaskularnog tretmana bez sprovodjenja kompletne preoperativne pripreme.

Rupturirana aneurizma abdominalne aorte može se tretirati endovaskularno –
EVAR ili otvoreno hiruški .

EVAR – endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte predstavlja implantaciju stent grafta na mjestu oštećenog krvnog suda kroz femoralne arterije uz pomoć fluoroskopije. Intervencija se najčeće izvodi u opštoj anesteziji zbog urgentnosti stanja.

Otvoreni hirurški tretman sprovodi se u opštoj anesteziji i podrazumjeva otvaranjem trbuha, pristup oboljeloj aorti, kontrolu krvarenja, i zamjenu oboljenolg krvnog suda vještačkim krvnim sudom/protezom , u koga se ponekad moraju uključiti bubrežne arterije.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.