Poliklinika Dr Fatić MEDICAL - Dr Vukašina Markovića 178, Podgorica mapa Telefon: 067 006 115
Angiography

Angiografija predstavlja invazivni dijagnstički postupak kojim se ispituje stanje arterijskih/venskih krvnih sudova uz pomoć jodnog kontrasta.

Prije izvodjenja angiografije potrebna je adekvatna priprema pacijenta koja podrazumjeva:

dijetu
uzimanje sredstava za čišćenje dan prije procedure
ne uzmanje hrane na dan pregleda
po potrebi blagu sedaciju neposredno prije izvodjenja pregleda

Angio

Prije izvodjenja angiografije pacijent se mora hospitalizovati , a sam postupak izvodjena podrazumjeva kateterizaciju krvnog suda, punktiranje iglom krvnog suda u nekoj vrsti anestezije u zavisnosti od slučaja. Sama metoda podrazumjeva upotrebu kontrastnih sredstava koja se u odgovarajući krvni sud ubrizgavaju pomoću posebnih igala i katetera. Dokumentovanje nalaza se vrši seriografijom
(veliki broj ekspozicija u kratkom roku) ili optičkim diskom tzv.digitalna subtrakciona angiografija.

Indikacije za izvodjenje procedure su: suženja i blokade krvnih sudova, tumori, preoperativna priprema, krvarenja u organizmu, proširenja krvnih sudova/aneurizme, patološke komunikacije izmedju arterija i vena itd.

Potencijalne komplikacije su moguće na mjestu punkcije krvnog suda ( hematom, infekcija, povreda krvnog suda, lažna aneurizma, arterio-venska fistula itd.) , na mjesti prolaska i vrha katetera ( tromboza, diskecija, ozljeda krvnog suda) ili mogu biti vezane za kontrast ( alergijska reakcija, bubrežno popuštanje)

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.