Poliklinika Dr Fatić MEDICAL - Dr Vukašina Markovića 178, Podgorica mapa Telefon: 067 006 115
By Pass in cases of aortoiliac disease

HIRURŠKI BYPASS

Omogućava novi protok krvi u predjelu opstrukcije krvnog suda u ovom slučaju aorte, kako bi se u vaše noge povećao dotok krvi I omogućilo njihovo normalno funkcionisanje. Hiruški bypass ne liječi uzrok aorto-ilijakalne bolesti, aterosklerozu koja je progresivna I nezaustavljiva bolest. Hiruški bypass predstavlja vrstu tretmana za riješavanje simptoma zajedno sa medikamentima I potencijalno endovaskularnim tretmanom, kao što su balon angioplastika I stenting.

INDIKACIJE

Aorto-ilijakalni bypass može biti indikovan u slučaju hemadinamskim značajnih opstrukcija aorte I ilijačnij arterija koji dovode do pojave simptoma tipa bola, diskomfora u vašim nogama tokom hodanja ili mirovanja. Opstrukcija može biti toliko ozbilja, da izaziva bol čak I kada odmarate, otvaranje rana na nogama I gangrenu usled neadekvatnog dotoka krvi I ishrane tkiva.

AFF by Pass

PROCEDURA

AORTO-ILIJAKALNI / AORTO-BIFEMORALNI bypass predstavlja pozicioniranje grafta koji je proksimalnom anastomozom prikačen na aortu, a sa obje distalne anastomoze na ilijakalnim ili femoralnim arterijama, sa ciljem premošćavanja opstrukcije, povećanja protoka krvi u nogama. Aorti se pristupa kroz rez na srednjoj liniji trbuha. Nakon pristupanja aorti I pozicioniranja grafta, rana se zatvara po slojevima.
Bol možete osjećati nekoliko nedelja nakon procedure, najčešće zbog reza na trbuhu, ali nema potrebe da zbog toga brinete jer će Vas Vaš hiruški tim obezbijediti I posavjetovati o lijekovima za kupiranje bolova, kako bi se osjećali komforno.

AKSILOFEMORALNI / AKSILOBIFEMORALNI BYPASS predstavlja iznuđen pristup u određenom broju slučajeva. Zbog nemogućnosti koričćenja aorte kao dovodnog krvnog suda, koristi se aksilarna (pazušna) arterija, a kao prihvatne koriste se femoralne arterije. Na taj način se krv iz vrata prevodi u noge. Rezovi se prave ispod ključne kosti I u obje prepone. Graft se ušiva preciznim šavovima ,i na taj način se kreiraju proksimalne I distalne anastomoza.
Bol možete osjećati nekoliko nedelja nakon procedure, najčešće zbog reza na trbuhu, ali nema potrebe da zbog toga brinete jer će Vas Vaš hiruški tim obezbijediti I posavjetovati o lijekovima za kupiranje bolova, kako bi se osjećali komforno.
Hiruška procedura traje od 3-12 sati u zavisnosti od kompleksnosti procedure I ekstenzivnosti bolesti.

RIZICI

Potencijalni rizici uključuju:

Smrt
Srčani udar
Moždani udar
Komplikacije rane
Infekcija grafta
Krvarenje
Okluzija grafta
Potrebu za reintervencijom
Gubitak ekstremiteta

SAVJETI ZA AORTU BIFEMORALNI BYPASS

Ne treba kvasiti ranu pri kupanju, dok potpuno ne zaraste, minimum dvije nedelje od rocedure.
Ne treba dizati nista teže od 10kg više nedelja, dok rana potpuno ne zaraste.
Šavove sa trbuha ne treba micati do druge nedelje od procedure.

SAVJETI ZA AKSILOBIFEMORALNI BYPASS

Savjeti pobrojani u okviru aorto bifemoralnog bypassa
Ne treba spavati na strain grafta, a pogotovo dok rane ne zarastu
Ruku na kojoj se graft nalazi ne treba dizati iznad glave I ne treba koristiti za podizanje tereta. Ovi postupci mogu prouzrokovati otkidanje grafta od krvnog suda ili njeogovo zapušavanje.
Ukoliko ste pušač, obavezno morate prestati sa pušenjem, kako biste omogućili brže zarastanje rane I dužu prohodnost grafta.
Većina pacijenata koristi aspirin I statine (medikamente za regulisanje nivoa holesterola). Posavjetujte se sa Vašim vaskularnim hirurgom da li je potrebno da uzimate dodatnu terapiju, poput oralne antikoagulantne terapije.
Ne uzimajte hranu i vodu minimum 6 sati prije procedure

PREOPERATIVNA PRIPREMA

Razgovarajte sa vašom porodicom oko donošenja odluke o procedure.

Konsultujte se sa vaskularnim hirurgom oko modifikacije terapije pred proceduru.

U okviru pripreme za operaciju potrebno je uraditi:

internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
po potrebi: EHO srca
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
anestzeiološki pregled

ŠTA MOŽETE OČEKIVATI NAKON TRETMANA

Ukoliko je operacija uspješna, možete očekivati da će se bolovi smanjiti ili nestati I da ćete moći da hodate duže u odnosu na period prije operacije. Bolovi u nogama, koji nastaju kao posljedica drugih stanja, poput lumboišialgije, neće proći. Možete osjećati bol u predjelima rana nekoliko nedelja nakon operacije, ali se oni mogu kupirati medikamentoznom terapijom.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.

VIDEO
https://youtu.be/f3wmmPo6Rs0