Poliklinika Dr Fatić MEDICAL - Dr Vukašina Markovića 178, Podgorica mapa Telefon: 067 006 115
Pedo brachial or ABI indices
ABI-test-Newark-NJ

ABI (ankle-brachial index) je neinvazivni dijagnostički test za procjenu hemodinamskih poremećaja arterija karlice i nogu, a predstavlja odnos sistolnog pritiska potkoljenih i nadlaktičnih arterije.Normalne vrijednosti kreću se u opsegu od 0,90 – 1,10. ABI je test izbora za praćenje hronično stenozantno-okluzivnih promjena na arterijama karlice i nogu, kao i pokazatelj uspješnosti hirurške revaskularizacije (by pass procedure ), PTA i/ili stentiranja. Porast ABI za više od 0,15 ukazuje na značajno poboljšanje, dok sniženje ABI za više od 0,15 ukazuje na značajno pogoršanje

ABI

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.