Poliklinika Dr Fatić MEDICAL - Dr Vukašina Markovića 178, Podgorica mapa Telefon: 067 006 115
Aneurysms of visceral branches of the abdominal aorta

Aneurizma predstavlja lokalizovano trajno proširenje krvnog suda za više od 50% njegovog lumena.

Visceralne grane (arterijske grane koje ishranjuju trbušne organe) aore su: tr. celacus sa svojim završnim granam (a. gastrica sinsitra, a. hepatica comunis, a lienalis) , a. mesentarica superior, a. mesenterica inferior, aa. reanlis.

Aneurizme visceralnih grana abdominalne aorte su izuzetno rijetke. Najčeći uzrok njihovog nastanka je ateroskleroza Najčešća lokalizacija ovih aneurizmi je splenična arterija. Žene četiri puta češće oboljevaju od muškaraca.

Infektivne aneurizme su još rijeđe, osim na gornjoj mezenteričnoj arteriji.

Komplikacije svih aneurizmi pa i onih na perifernim arterijama su: tromboza, embolija, rupture, kompresija okolnih struktura. Tromboza I distalna embolizacija mogu dovesti do ishemije ekstremiteta , njegovog gubitka i ugroženosti života, dok rupture dovode do iskrvarenja.

aneurizme-visceralnih-grana-trbusne-aorte

DIJAGNOZA

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, fizikalnog pregleda( inspekcija, palpacija, auskultacija) I dopunskih dijagnostičkih procedura:
Doppler sonografski pregled donjih ekstremiteta (spektralna anliza protoka, segmenti pritisci, Doppler indeksi)
Definitivna dijgnoza se potvrdjuje imidžing tehnikama; duplex scan, MSCT angiografija/MR angiografija/klasična angiografija.

PREOPERATIVNA PRIPREMA

U okviru preoperativne pripreme pripreme potrebno je uraditi:

Internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
po potrebi: EHO srca
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)

LIJEČENJE

Liječenje može biti endovaskularno ili otvoreno hirurško I sprovodi se u spinalnoj, periduralnoj ili opštoj anesteziji. Liječenje za cilj ima isključivanje oboljelog segmenta arterije iz cirkulacije uz restauraciju protoka.
Za pseudoaneurizme manje od 2 cm koristi se perkutano ulatazvučno navodjenja injekcija trombina.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.