Poliklinika Dr Fatić MEDICAL - Dr Vukašina Markovića 178, Podgorica mapa Telefon: 067 006 115
Aortocaval fistula

AORTO-KAVALNE FISTULE

Aorto-kavalna fistula predstavlja patološku komunikaciju između lumena aorte i donje šuplje vene. Jedna je od najtežih stanja i komplikacija u vaskularnoj hirurgiji.

Nastaje kao posljedica komplikacije aneurizme abdominalne aorte, njene rupture u donju šuplju venu, mada može nastati i kao posljedica traume.

Kao posljedica komunikacije dolazi do opetećenja desnog srca sa zastojnom srčanom insuficijencijom

Klinički se manifestuje naglo nastalim bolom u leđma sa ili bez gubitka svijesti, ubrzanim srčanim ritmom, otokom nogu, gušenjem itd. Pacijenti moraju biti hitno zbrinuti.

aortno-entericna-fistule

DIJAGNOZA

Dijagnoza se uspostavlja na osnovu anamneze (simptomi + prethodna aneurizma abdominalne aote, operacija aneurizme abodminalne aorte, trauma ) , fizkalnog nalaza ( inspekcija, palpacija, auskultacina,)

Dijagnoza se potvrdjuje : dupleks ultrasonografijom trbuha, MSCT angiografijom /MR angiografija

PREOPERATIVNA PRIPREMA

Ukoliko stanje pacijenta dozvoljava porebno je uraditi:

Internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
po potrebi: EHO srca, dobutamin-stres ehokardiografija ili dipiridamol-talijum scintigrafija srca, odnosno koronarografija
dupleks scan magistralnih arterija vrata
spirometrija, gasne analize arterijske krvi
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)

LIJEČENJE

Liječenje za cilj ima: spašavanje života pacijenta, reparacija aorte i vene uz rekosntrukciju krvnih sudova i restauraciju protoka.
Liječenje može biti endovaskularno ( kao prva procedura u cilju spašavanja života) I otvoreno hirurško, u opštoj anesteziji , otvaranjem trbuha i zatvaranjem defekta na donjoj šupljoj veni i rekosntsrukciju aorte vještačkim krvnim sudom/protezom.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.