Poliklinika Dr Fatić MEDICAL - Dr Vukašina Markovića 178, Podgorica mapa Telefon: 067 006 115
Thoracic Outlet Syndrome (TOS)

Sindrom gornjeg toralnog otvora (TOS) predstavlja kliničko patološki entitet neurosvasularnih manifestacija koji nastaje kao posljedica kompresije nerava i krvnih sudova u gornjem torakalnom otvoru. .

Uzroci nastantanka su urođeni i stečeni.

Urođeni: aberantnio vratno I prvo rebro,anomalijame mišića I ligament.

Stečeni: klavusi i ožiljci nastali nepravilnim zarastanjima ključne kosti , prvog rebra, tumori ove regije., hipertrofija musculature ramenog pojasa kod sportista.

gornji-otvor-grudnog-kosa2

KLINIČKA SLIKA

U zavisnosti od komprimovane strukture Sindrom gornjeg torakalnog djeli se u tri velike grupe : neurološki, arterijski i venski .

Najčešći tip je neurološki , 98% svih slučajeva, a vaskularni u 3 % , od čega je arterijski 2% a vesnki 1%.
Kompresija na vensu može dovesti do njene tromboze sa posljedičnom plućnom embolijom , dok arterijski vodi nastanku poststenotične aneurizme I tromboembolizacije sa potencijalnom ishemijom ruke.
Zog gore navedenih potencijalih posljedica TOS zahtjeva obavezni tretman ( endovaskularno, otvoreno hirurško, fizikalno liječenje)

DIJAGNOZA

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamnestičkih podataka ( bola u ruci, trnjenja , slabosti, bljedila , hladnoće, otoka , prethodnih povreda) , fiszkalnog pregleda I testova specifičnih za ovo oboljenje (Rossov test; Wrightov, Falconerov i Adisonov test) dok se dijagnoza potvrdjuje dopunskim dijanostičkim procedurama (Rtg. vratne kičme i gornje aperture tortaksa u dva pravca,, dupleks sonografija magistralnih arterija vrata i vena gornjih ekstremiteta, segmentni pritisci nad arterijama gornjih ekstremiteta, u fiziološkim i provociranim položajima) kao color duplex scanom krvnih sudova ove regije, MSCT angiografijom/ kalsičnom arteriografijo i flebografija u standardnoj poziciji i hiperabdukciji gornjih ekstremiteta. Za ispitivanje neurološke funkcije koriste se Elktromioneurografija I reoencefalografija.

PREOPERATIVNA PRIPREMA

U okviru preoperativne pripreme potrebno je uraditi:

Internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
Neurološki pregled
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
pregled sedimanta urina

LIJEČENJE

Liječenje TOS-a zavisi od simptoma i tipa. U svakom slučaju potrebno je djelovati na uzrok i otkloniti ga (odstranjenje prekobrojnog vratnog rebra ili odstranjenje prvog rebra sa okolnim mišićima i ligamentima), za šta je u većini slučajeva potrebna hirurška intervencija, koja se sprovodi u opštoj anesteziji.

Ukoliko je došlo do oštećenja krvnih sudova potrebno ih je reparirati I restaurirati protok u nima što se može učiniti endovaskularnih metodama (stentovanje) i otvoreno hirurškim (resekcija sa asnatomozom/interpozicijom , ekskuzlija sa premošćavanjem venskim ili sintetskim graftom).

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.