Poliklinika- Dr Fatic Medical Dr Vukasina Markovica 178 Podgorica | Telefon: 067 006 115
Tumors located close to blood vessels

TUMORI U BLISKOM ODNOSU SA KRVNIM SUDOVIMA

Tumori razlicitih lokalizacija često rastu uz magistarlne krvne sudove ili ih infiltrišu, te kao takvi postaju predmet interesovanja vaskularnih hirurga.

KLINIČKA SLIKA

Klinička slika zavisi od lokalizacije, ekspanzivnosti, invazivnosti , strukture tumora kao i zahvaćenih krvnih sudova. Mogu se prezentovati kao asimptomatski uzgredni nalazi ili kao simptomi izazvani opstrukcijom protoka krvi u arterijama , venama ( tromboembolizmom, ishemojom, trombozom dubokih vena, plućnom embolijom)

DIJAGNOZA

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamstičkih podataka I fizkalnog nalaza ( inspekcija, palpacija, auskultacija) a potvrdjuje se dopusnkim dijagnostičkim postupcima : duplexultasonografija, MSCT angiografija/MR angiografija/klasična angiografija.

PREOPERATIVNA PRIPREMA

Ukoliko je indikovano hirurško liječenje potrebno je uraditi:

kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
po potrebi: EHO srca
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)

LIJEČENJE

Liječenje zavisi od tipa tumora, lokalizacije, ekspanzivnosti , zahvaćenosti krvnih sudova, očekivanog životnog vijeka. Odluka se donosi konzilijaro.

Ukoliko je indikovano hirurško liječenje ono podrazumjeva uklanjanje tumora uz rekonstrukciju zahvaćenih krvnih sudova i restauraciju protoka krvi- anatomskim i ekstraanatomskim procedurama. Operacija se izvodi u lokalnoj, spinalnoj, periduralnoj anesteziji ili opštoj anesteziji u zavisnosti od stanja pacijenta i lokalizacije procesa.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.