Poliklinika- Dr Fatic Medical Dr Vukasina Markovica 178 Podgorica | Telefon: 067 006 115
Dissection of carotid artery

Disekcija karotidne arterije predstavlja raslojavanje zida karotidne arterije. Može se manifestovati kao klasična disekcija sa intimalnim flapom ili kao krverenje u intimu-intramuralni hematom(IMH). Najčečće je posljedica tupe traume, hiperfleksije, hiperekstenzije vrata, mada može nastati i spontano kao posljedica fizičkog naprezanja, kašlja, izduvavanja na nos itd. U najvećem broju slučajeva javlja se kod mladjih pacijenata koji se prezentuju neurološkim simptomima. mada su mnogi pacijenti asimptomatski.

DIJAGNOZA

Diskecija karotidne arterije može biti asimptomatska. Ukoliko se ispoljava simptomima oni se sledeći: bol u vratu, glavobolja, slabost polovine tijela, spušten očni kapak, uvučena očna jabučica, sužena zenica, poremećaj glasa, govora, gutanja, neosjetljivost pri aktu gutanja, moždani udar. Naročito treba voditi računa ukoliko se uoče ovi simptomi kod traumatizovanih pacijenta sa negativnim nalazima na CT-u.

Dijagnoza karotidne potvrđuje se uz pomoć standardne palete imidžing metoda: Color duplex scan, MSCT angiografija, NMR angiografija, klasična angiografija. Niz nalaza je indikativan za disekciju, uključujući aneurizmu, stenozu lumena, okluziju, zalistak intime, okluziju distalne grane i usporen protok iz unutrašnje karotidne arterije u cerebri mediju. Intramuralni hematom i lažni lumen se naročito dobro uočavaju MR angiografijom.

disekcija-intramuralni-hematom-imh-n

LIJEČENJE

U najvećem broju slučajeva, obavezno kod asimptomatskih pacijenata, indikovan je konzervativni tretman – inicijalna antikoagulantna terapija nakon čega se ordinira antiangregaciona terapija , posle stabilizacije simptoma.

Hirurško i endovaskularno liječenje je rezervisano za pacijente sa perzistetntnim ili ponovnim simptomima koji ne reaguju na medikamentoznu terapiju. Hirurška reparacija podrazumjeva resekciju oštećenog segmenta sa interpozicijom grafta. Angioplastika sa implantacijom stenta je efikasna u malom broju slučajeva, i udružena je sa komplikacijama.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.