Poliklinika Dr Fatić MEDICAL - Dr Vukašina Markovića 178, Podgorica mapa Telefon: 067 006 115
Peripheral arterial disease of lower extremities

Periferna arterijska bolest najčešće zahvata arterije donjih ekstremiteta arterije natkoljenice i potkoljenice. U najvećem broju slučajeva predstavlja posljedicu ateroskleroze , mada može biti i posljedica zapaljenskih procesa na arterijama Birgerov arteritis, specifičnih oboljenja natkoljene arterije- cistična adventicijelna bolest, sindrom uklještenja.

periferna-arterijska-bolest

KLINIČKA SLIKA

Klinička slika se kreće od asimptomatske, preko kaludikacionih tegoba bolova pri hodu, bolova u miru, pojave rana na nogama , gangrene.

DIJAGNOZA

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, fiziklanog preglada I dopunskih dijanstičkih procedura: Doppler sonografski pregled donjih ekstremiteta (spektralna anliza protoka, segmenti pritisci, Doppler indeksi), color duplex scan, MSCT angiografije/MR angiografije/klasične angiografija .

PREOPERATIVNA PRIPREMA

U slučaju da je indikovano operativno liječenje porebno je urediti:

Internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
po potrebi: EHO srca
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)

LIJEČENJE

U zavisnosti od stadijuma bolesti, rasprostranjenosti bolesti, životne dobi , komorbiditeta,profesije liječenje može biti konzervativno ( medikantozno uz adekvatan higijensko dijeteski režim i vježbe) ili endovaskularno i/ili otvoreno hirurško

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.