Poliklinika- Dr Fatic Medical Dr Vukasina Markovica 178 Podgorica | Telefon: 067 006 115
Angiografia di risonanza magnetica

MAGNETNA REZONANCA (MR) ANGIOGRAFIJA

MR angiografija predstavlja bezbolnu dijagnostičku ,, imidžing” procedura pomoću koje se dijagnostifikuju različita stanja i oboljenja krvnih sudova. MR angiografija funkcioniše na principu magnetnog polja, radiofrekventnih talasa i kompjuterske obrade podataka stvarajući slike krvnih sudova iz zadatih djelova tela. U pojedinim slučajevima radi dobijanja jasnije kliničke slike potrebno je davanja kontrastnog sredstva. Procedura traje oko sat vremena.

mr angio

INDIKACIJE

Ispitivanje stanja krvnih sudova određenih djelova tijela
Ispitivanja abnormalnosti krvnih sudova, proširenje/aneurizme, patološke komunikacije između arterijskih i venskih krvnih sudova (arterio-venska malformacija).
Detekcija aterosklerotskih plakova arterijama koji mogu dovesti do suženja lumena sa posljedičnim smanjenjem snabdevanja krvlju pojedinih djelova tijela
Praćenja urođenih (kongenitalnih) abnormalnosti krvnih sudova,
Preoperativna priprema i anlaiza vaskularizacije krvih sudova koji ishranjuju tumor itd.

KAKO SE IZVODI?

MRA se obično radi o ambulantnim uslovima. Ispitanik se postavlja u ležeći položaj na pokretni sto i kaiševima se fiksira za njega kako bi održao pravilan položaj tijela tokom snimanja.
Mali uređaji koji sadrže namotaje žice sposobne za slanje i prijem radio-talasa mogu biti postavljeni u blizini ili pored dijela tijela koji se ispituje.
Ako se u toku MRA koristi kontrast sestra ili ljekar ispitaniku postavljaju intravensku liniju, najčešće na ruci, kroz koju se postepeno ubrizgava kontrast. Nakon početne serije skeniranja bez kontrasta, sledeći niz snimaka će biti snimljen u toku ili nakon ubrizgavanja kontrasta.
Za vrijeme snimanja medicinsko osoblje se nalazi u komandnoj sobi odakle upravljaju i kontrolišu tok snimanja.
Kada je ispitivanje završeno, ispitanik čeka izvesno vrijeme dok radiolog provjerava snimke kako bi u slučaju potrebe mogao da sačini i dodatne.
Nakon završenog snimanja intravenska linija se uklanja.
MRA uglavnom uključuje više radnih procesa (sekvenci), od kojih neki mogu trajati nekoliko minuta, a ceo postupak snimanja obično traje od 30 do 60 minuta.

OGRANIČENJA I RIZICI

Metalni predmeti u i na tijelu mogu biti štetni ili mogu ugroziti bezbjednost pacijenta tokom snimanja
MRA nije u stanju da sačini slike depozita kalcijuma
MRA malih krvnih sudova, može ponekad praviti poteškoće, a ponekad može biti teško i da se odvoje prikazi arterija od vena.
Kod ispitanika koji ne mogu duže da leže, ili kod onih koji se ne mogu položiti na leđa, snimci načinjeni MRA mogu biti lošeg kvaliteta.
Neki testovi u toku MRA, zahtevaju od ispitanika da zadrže dah 15 do 25 sekundi kako bi se dobio dobar i kvalitet snimaka MRA, što može stvarati poteškoće kod snimanja određenih bolesnika.
MRA je teško obaviti kod uznemirenih, zbunjenih ili osoba sa jakim bolovima, jer kod takvih osoba postoje poteškoće da duže leže u toku snimanja.
Izuzetno gojazne osobe ne mogu da stanu u otvor konvencionalnih aparata za magnetnu rezonancu.
Trudnicama se ne preporučuje MRA, sem ako je to medicinski neophodno

PRIPREMA

Pacijent može jesti normalno i uzeti redovnu terapiju
Ukloniti sve metalne prdmete sa tijela
Obavezno obavjestiti medicinsko osoblje o prisiustvu : metalnih zglobnih protezu, veštačkih zalizaka , defibrilatora, pejsmejkera, metalnih klipova, kohlearnih implanta, metaka, šrapnela ili drugih metalnih objekata.
Obavjestite medicinsko osoblje ukoliko ste trudni.
Obavezno obavjestiti medicinsko osobolje o problemima sa jetrom ili bubrezima

NAKON SNIMANJA

Ukoliko pacijnet nije bio pod dejstvom sedativa tokom snimanja, odmah se vraća svakodnevnim aktivnostima.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.