Akutna ishemija ekstremiteta

AKUTNA ISHEMIJA EKSTREMITETA

Akutna ishemija ekstremiteta predstavlja urgentno stanje koje nastaje kao posljedica naglog prekida dotoka krvi u određeni dio tijela. U slučaju neblagovremenog prepoznavanja ovog stanja i neadekvatne terapije kao posljedica nastaje ishemija , nekroza/odumiranje zahvaćenog tkiva pa čak I ugroženost života. Akutna ishemija eksremiteta može biti izazvana: embolijom, trombozom, traumom.

KLINIČKA SLIKA

Akutna ishemija ekstremiteta se može manifestovati: bolom, parestezijama/utrnulošću, paralizom, hladnoćom, bledilom kože, odsustvom pulseva.

Težina simptoma zavisi od razvijenosti kolateralne mreže i trajanja ishemijskog događaja. Smanjena osetljivost stopala i gubitak mogućnosti pomjeranja palca, prstiju, stopala, otok potkoljenice, tvrda muskulatura potkolenice predstavljaju znake uznapredovalog procesa i smanjene mogućnosti u spasavanju ekstremiteta. Potencijalni gubitak ekstremiteta I ugroženost života zahtjevaju hitan endovaskularni ili hirurški tretman.

DIJAGNOZA

Dijagnoza se postavlja na osnovu fizikalnog pregleda ( inspekcija , palpacija auksultacija) u okviru kojeg se uočavaju gore pomenuti simptomi i znaci.

Dijagnoza se potvrdjuje standardnim panelom imidžing metoda – ultrasonografski pregled ekstremiteta (spektralna analiza protoka, segmenti pritisci, Doppler indeksi) , MSCT agniografija/MR angigrafija/ klasična angiografija.

PRIPREMA ZA OPERACIJU

U okviru pripreme za operaciju potrebno je:
internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
po potrebi: EHO srca
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
anestzeiološki pregled

TRETMAN

1. Endovaskularno: Kateterom navodjenja tromboliza, sistemska tromboliza, angiodžet.

2. Otvoreno hirurško liječenje podrazumjeva: embolektomiju (vadjenje trombembolusa Fogartijevim kateterom) ili by pass procedure venskim ili vještačkim materijalom . U zavisnosti od stanja pacijenta i lokalizacuje procesa anestezija može biti lokalna, spinalna, periduralna ili opšta.

PMC2827809_kcj-40-90-g001

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.